Jezus is de goede herder bladmuziek

22.02.2021
Auteur: Habibe

Heiland, U alleen te volgen. God keert de rollen om. Heveinu Shalom aleichem.

Twee Koraalzettingen over Psalm 25 7. Gezang 2. Dit is het Evangeliewoord. Denk, lieve vriend, aan den tijd van weleer. Dochter Sions, wees verheugd. Heilige Joseph, patroon der Kerk.

Noach Ken je dit verhaal. Christus aan het kruis. Als men vrienden tegenkomt op straat. Gods toorn is van mij afgewend. De wind des Geestes.

Een leeuwerik heeft gevonden. Twaalf composities naar verschillende kerkelijke tradities op de tekst van Matteus 6: uit De Nieuwe Bijbelvertaling.
  • Een stille taal - oke4kids. Heiland, mijn leven zijt Gij.
  • Een leeuwerik heeft gevonden.

Liederen jongste kinderen

Als je geen liefde hebt voor elkaar. God sprak, maak mijn mensen vrij. God is en blijft getrouw. Erekoning in Uw woning. Ginds, op het kruis.

  • Aria en Koraal Psalm 51 5.
  • Een kruis met rozen. Hij is de Zoon van God.

O, verkondigt het luid. Ga je mee. God zij steeds met u. God is de Liefde. Psalm 3 3.

CD Tracks voor 'Jezus=koning' van Vrolijke kinderliedjes

Geef, gemeente, Jezus eere. De Heer in zijnen troon. Het oude jaar. Bij Jezus' kruis.

Liturgische gezangen op teksten van Andries Govaart. Cantabile Psalm Denk, aan den tijd van weleer, Koraalbewerkingen noten. De nacht is heen gevlogen. Bladmuziek deel 10. Als de Ziele luistert.

MARTIN MANS

Artikel toegevoegd aan winkelwagentje. Bladmuziek deel 12, Koraalbewerkingen noten. Als ik maar weet. God zei tegen Noach - zonder tekst.

De herder.

Die hier om Jezus' wille verlaten. Christus vincit. De lof en de heerlijkheid. Gij hebt ons van d' aarde willen koopen. Gij 's Heeren knechten. God is getrouw, Zijn plannen falen niet. Ballade van een ezel. Glorie voor Jezus' Naam.

Categorie Geestelijke liederen

Sorry zeggen - kom aan boord. Christus, onze Heer, verrees. Alleluia, prijs de Heer.

Er gaat door alle landen 6. Hoe broos is 's levens zilv'ren koord. De zorg des Heeren geeft ons de kleeren.

 Ontdek ook...